Komentari i pritužbe

Ukoliko imate komentare ili primjedbe vezano na neki od prethodno navedenih potprojekata ili ste vezano uz provedbu nekog od potprojekata bili izloženi nedopuštenim pritiscima ili bilo kom obliku uznemiravanja, molimo da nam to dojavite elektronskom poštom na neku od dolje navedenih adresa elektronske pošte potprojekata ili nas nazovete na neki od telefona navedenih pod kontaktima Ureda projekta. Također, vašu pritužbu možete nam poslati i kao preporučenu poštansku pošiljku na adresu Projekta s naznakom: PRITUŽBA - POVJERLJIVO!

S vašim ćemo osobnim podacima te informacijama koje nam uputite postupati s odgovarajućom pozornosti i s cljem zaštite pruženih osobnih podataka i dostavljenih nam informacija, a o svim koracima u daljnjem postupanju bit ćete odgovarajuće i pravovremeno obaviješteni.

 

 

Adrese elektronske pošte potprojekata:

Potprojekt: KBC Zagreb Rebro Faza III, Zagreb
Rebro3@mpgi.hr

Potprojekt: Srednja škola, Petrinja
StrukovnaPetrinja@mpgi.hr

Potprojekt: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ustanova medicine rada, Nazorova 53, Zagreb
Nazorova53@mpgi.hr

Potprojekt: KBC Zagreb Rebro, Dječja hematologija i onkologija, Zagreb
Hematologija@mpgi.hr

Potprojekt: Studentski dom, Petrinja 
Studentski.dom@mpgi.hr