Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ustanova medicine rada, Nazorova 53, Zagreb

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ustanova medicine rada, Nazorova 53, Zagreb

Potprojekt se odnosi na rekonstrukciju objekta u Nazorovoj ulici 53 u Zagrebu, k.č. 1256, k.o. Centar, na čestici površine 817 m2. Parcela je iste veličine kao tlocrt zgrade i okružena je k.č. 1257/1 koju dijele još dva korisnika: Dječji dom i Pravni fakultet.

Postojeća zgrada djelo je arhitekta Stjepana Planića, izgrađena u 40-tim godinama dvadesetog stoljeća kao dom za slijepu djecu. Građevina nema pojedinačnu zaštitu, ali se prostor nalazi u Povijesnoj urbanističkoj cjelini Grada Zagreba koja je zaštićeno kulturno dobro (Upisnik kulturnih dobara br. Z-1525). U zgradi je do 2016. godine boravio Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek – centar za slijepu djecu, a trenutno, zbog oštećenja nastalih u potresu zbog kojih je proglašena privremeno neuporabljivom, stoji prazna.

Riječ je o jedinstvenom objektu ukupne bruto površine 3.270 m2 koji se sastoji od suterena, prizemlja i 3 kata. Zgrada ima armiranobetonsku okvirnu konstrukciju s punom ispunom od opeke i pretrpjela je umjerena oštećenja nakon potresa u ožujku i prosincu 2020. Zbog neodržavanja, nepravilnog korištenja zgrade u proteklih nekoliko godina i nedavnih potresa zgradu je potrebno renovirati.

Zgrada se planira adaptirati i prenamijeniti u višenamjensku zgradu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako bi se smjestio Zavod za medicinu rada s dijagnostičkim i terapijskim kapacitetima, spavaonicama i učionicama.

Idejno arhitektonsko rješenje za rekonstrukciju i prenamjenu dovršeno je u srpnju 2022. godine od strane Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o., a sada slijedi daljnja razrada projektne dokumentacije kroz glavni projekt uz ishođenje građevinske dozvole te izvedbeni projekt, kao podloga za izvođenje radova.Stranica