Dokumenti

ESMF Component 1

ESMF Component 2

Poziv na javno predstavljanje – ESCP i SEP

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Plan uključivanja dionika

Infection Control and Medical Waste Management Plan_draft


KBC Zagreb, Rebro Faza-III

Izvješće o uključivanju dionika u predkonstrukcijskoj fazi

 

KBC Zagreb, Dječja hematologija i onkologija

Izvješće o uključivanju dionika

Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima - Kontrolna lista

Izvješće o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove

 

Srednja strukovna škola, Petrinja

Izvješće o uključivanju dionika

Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima za Srednju školu Petrinja

Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima - Kontrolna lista za izgradnju pristupne ceste prema Srednjoj školi Petrinja 

Izvješće o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove za Srednju školu Petrinja

 

HZJZ Nazorova 53

-

 

Studentski dom, Petrinja

-

 

Ostali dokumenti