O projektu

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva

Projekt je financiran zajmom Svjetske banke

Ugovor o zajmu za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potpisan je 1. i 2. srpnja 2020. godine, a potpisnici su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić i Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku. Nakon potpisa, međunarodni ugovori podliježu ratifikaciji u Hrvatskom saboru te je Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ratificiran 31. srpnja 2020. godine i time su ostvareni osnovni preduvjeti stupanja na snagu. Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za pripravnost javnog zdravstva.

Ukupna vrijednost zajma iznosi 200 milijuna USD, od čega je 180 milijuna USD namijenjeno za oporavak i obnovu nakon potresa, 15 milijuna  USD za nadzor i pripravnost javnog zdravstva, te 5 milijuna  USD za upravljanje projektom.

Vrlo brzo nakon potresa Hrvatska je započela komunikaciju sa Svjetskom bankom te je izrađen dokument o procjeni štete Croatia Earthquake Rapid Damage and Needs Assessment 2020 ("Potres u Hrvatskoj – Brza procjena štete i potreba 2020.").  Prema toj procjeni, ukupna šteta na oko 25.000 zgrada, iznosi 86 milijardi kuna, što je više od 60 posto državnog proračuna.

Vlada je 4. lipnja 2020. godine prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva s ukupnom vrijednosti zajma u iznosu od 200 milijuna USD.

Projekt se sastoji od sljedećih projektnih komponenti i potkomponenti:

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa

- Potkomponenta 1.1: Budžet za nepredviđene situacije za podkomponentu 1.2.

- Potkomponenta 1.2: : Sanacija i rekonstrukcija zdravstvenih i obrazovnih ustanova

- Potkomponenta 1.3: Javna infrastruktura (u zdravstvu i obrazovanju) i institucionalna podrška za planiranje ulaganja/provedbu oporavka i obnove

Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva

- Potkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinim slučajevima i nadzor

- Potkomponenta 2.2: Pripremljenost javnog zdravstva

Komponenta 3: Upravljanje projektom

Projekt promovira pristup „Build Back Better“, koji uključuje poboljšanja standarda dizajna, kvalitete gradnje i funkcionalnosti. Integracijom seizmičkih aspekata i aspekata klimatskih promjena u infrastrukturne projekte investicija dodatno će poboljšati otpornost infrastrukture na buduće katastrofe i klimatske rizike te pomoći zaštiti ljudskih života i imovine, pridonoseći pritom prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju utjecaja na klimatske promjene.

Kontakt

Ured projekta
Savska cesta 41 (Zagrepčanka)
10000 Zagreb

Telefoni:
+385 1 644 8837
+385 1 644 8819

Email:
piu1@mpgi.hr