KBC Zagreb, Dječja hematologija i onkologija, Zagreb

KBC Zagreb, Dječja hematologija i onkologija, Zagreb

Uvodno o projektu

Sadašnji Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju nalazi se u prizemlju Glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Novi Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju bit će smješten na trećem i četvrtom katu Glavne zgrade.

Na trećoj etaži nalazi se tehnički prostor - stanica sprinkler ventila i hidroelektrana, evakuacijski hodnik, garderoba, soba za sastanke i spremište. Na četvrtom katu nalaze se bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i kupaonice.

 

Opis lokacije

Nadogradnja Novog odjela pedijatrijske hematologije i onkologije sastoji se od dvije etaže smještene na trećem i četvrtom katu sjevernog dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb. Glavna zgrada nalazi se u ulici Mije Kišpatića, na k.č. 3490/1, ko Maksimir.

Južna granica parcele je ulica Mije Kišpatića, s istočne i sjeveroistočne strane parcela je odvojena od stambenog naselja visokim zelenilom, a sa sjeverozapadne strane nalazi se Klinika za plućne bolesti Jordanovac. Teren parcele je nagnut prema južnoj i sjevernoj strani. Apsolutne visine su promjenjive i kreću se od cca. 143 m.n.v. do 157. m.n.v. Kolni i pješački prilazi kao glavni prilazi parceli predviđeni su s južne strane iz Kišpatićeve ulice.

 

Tehnički opis

Odjel će se sastojati od hodnika širine 245 cm duž kojeg će se nalaziti bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i sanitarni čvor. Svi sadržaji bit će smješteni unutar tri cjeline (zapadni, središnji i istočni dio podijeljeni volumenima postojeće građevine koji ujedno oblikuju i volumen cjeline).

Bolesničke sobe bit će jednokrevetne (14) i dvokrevetne (4), te sobe za izolaciju (6) i sanitarni čvorovi smješteni u istočnom dijelu, odvojeni od ostatka. Glavni ulaz u zgradu je sa zapadne strane gdje se nalaze stubište i lift koji se nastavljaju iz nižih etaža i također su dio ovog projekta. Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. Na ulazu u odjel, odnosno zapadnom dijelu, nalazit će se prostorija za roditelje sa sanitarnim čvorom (sjeverna strana) i pomoćnim prostorijama za pranje i dezinfekciju, medicinski i nemedicinski otpad, skladište prljavog rublja i prostorija za čisto rublje. Na južnoj strani će se nalaziti igraonice, škola i dnevni boravak s čajnom kuhinjom te kapelica. U istočnom dijelu, uz već spomenuti izolacijski blok i ostale bolesničke sobe, nalazit će se još laboratorij i prostorija za pripremu lijeka (sjever), ultrazvučna soba i liječnička soba sa sanitarnim čvorom (jug).

Na istočnoj strani odjela, na trećem i četvrtom katu, nalazi se već izgrađeni dio bolnice, kao i na južnoj strani. Lođe (4) su ostavljene kako se južni dio ne bi lišio prirodnog osvjetljenja postojeće građevine. S istočne strane odjel će se ovim projektom spojiti na već postojeću nadogradnju u „istočnom češlju“ u sklopu kojega je i dio Pedijatrijske klinike.

Parkiranje za djelatnike i roditelje riješeno je na postojećem parkiralištu KBC Zagreb, budući da nema povećanja broja soba i broja zaposlenika u odnosu na postojeću podjelu u prizemlju koje se ovom dogradnjom izmješta.

Postojećim glavnim projektom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti. Kompletna nosiva konstrukcija (čelični stupovi i grede prema statičkom proračunu), stropna ploča između treće i četvrte etaže, čelično stubište između treće i četvrte etaže za evakuacijski hodnik, evakuacijski hodnik na trećoj etaži, lift i zapadno čelično stubište između trećeg i četvrtog kata, te krovnu konstrukciju i sve slojeve krovišta.

 

Građevinski radovi

Izrađena je projektna dokumentacija Novog zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju te je ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole u tijeku.

 

Preostali radovi se sastoje od:

  • Građevinsko – obrtnički radovi – demontaža raznih privremenih radova (oplata i skela zaostalih iz prethodne faze radova), postavljanje unutarnjih čeličnih stubišta, preostali betonski i zidarski radovi, postavljanje hidroizolacije i toplinske izolacije, gips kartonski radovi na postavljanju pregradnih zidova i spuštenih stropova, postavljanje podnih obloga i pločica u sanitarnim prostorijama, stolarski radovi i završni radovi na unutarnjim zidnim površinama

  • Radovi na elektroinstalacijama

  • Radovi na strojarskim instalacijama – grijanje, ventilacija, klimatizacija

  • Radovi na protupožarnim radovima – sprinkler instalacijska mreža i sustav za dojavu požara

  • Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije

  • Radovi na instalaciji medicinskih plinova – cjevovod medicinskih plinova, spojevi, sustav alarma i signalizacije

  • Medicinska i nemedicinska oprema

  • Gospodarenje otpadom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i planom ublažavanja s popisom ESMP-a.Stranica