Srednja strukovna škola, Petrinja

Srednja strukovna škola, Petrinja

Srednja strukovna škola i gimnazija u Petrinji smještena je u povijesno zaštićenoj zgradi u središtu grada te je teško stradala u potresu 2020. godine. Umjesto ponovne izgradnje na istoj lokaciji, Grad Petrinja i škola su osigurali alternativno mjesto za novu strukovnu školu, naime, zemljište i postojeći građevinski objekt tvrtka Gavrilović donirala je školi u siječnju 2021. godine. Nova škola nalazit će se u sjevernom dijelu grada, u krugu tvornice Gavrilović. U okolnom području prevladava stambena gradnja. 

U sklopu potprojekta predviđa se sljedeće:

  1. izgradnja pristupne ceste, 

  1. izgradnja školske zgrade,  

  1. izgradnja sportske dvorane i skladišnog prostora na istoj čestici.

Nova škola bit će smještena na čestici površine 8830 m2. Temeljem postojećeg idejnog rješenja te daljnjom razradom kroz glavni projekt, dogradnjom zgrade na novoj lokaciji bila bi obuhvaćena bruto površina škole od 2,375.00 m2. Izgradnja sportske dvorane i skladišnog prostora obuhvatila bi bruto površinu od 1,935.00 m2.

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga utvrđen je projektni zadatak kojim je ustanovljen program rekonstrukcije postojeće zgrade kao i dogradnje potrebnih građevina, dvodijelne školske sportske dvorane sa popratnim sadržajima kao što su svlačionice sa sanitarnim čvorovima, prostor za voditelja, spremišta za rekvizite, radionica te multifunkcionalna manja sportska dvorana na katu aneksa u kojem bi se odvijali sportovi poput stolnog tenisa, mačevanja, gimnastike i slično a omogućilo bi se instaliranje izvlačne tribine za praćenje sportova u glavnoj dvorani. Osim toga u jugozapadnom dijelu građevinske parcele se predviđa izgradnja prizemne građevine kao spremišta poljoprivredne mehanizacije u vlasništvu Škole.

Na građevinskoj parceli kč.br. 693 (235) k.o. Petrinja nalazi se postojeća zgrada škole koja se rekonstruira i predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (SUC1). Osim toga se na sjeverozapadnom dijelu parcele planira dogradnja dvodijelne školske sportske dvorane i spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju u vlasništvu Škole kao druge samostalne uporabne cjeline (SUC2), koja se pomoću metalne konstrukcije mosta preko vanjskog požarnog stubišta na razini 1. kata suhom vezom spaja sa postojećom zgradom škole.

SUC1 – rekonstrukcija postojeće zgrade etažnosti P+2 u kojoj će biti smješteni svi sadržaji škole, učionice, praktikumi, laboratoriji, kabineti i svi ostali prateći sadržaji te izvedba novog dizala s vanjske strane uz sjeverno pročelje kod hala u središnjem dijelu zgrade. U svrhu zadovoljavanja bitnih zahtjeva za građevinu i osiguravanja evakuacijskih puteva u skladu sa važećim propisima neophodna je izgradnja vanjskih požarnih stubišta za evakuaciju.

SUC2 – u skladu sa državnim pedagoškim standardom i normativima prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, planira se dogradnja nove dvodijelne školske sportske dvorane etažnosti P+1 za tjelesni odgoj i sport spojene suhom vezom sa zgradom škole mostom na razini prvog kata te samostojeće prizemne građevine za smještaj poljoprivredne mehanizacije u vlasništvu Škole a koja je u funkciji školskih praktikuma. Južno od školske zgrade se na parceli uređuje vanjsko sportsko igralište.

Rekonstrukcija postojeće zgrade škole (SUC1) se planira izvesti i ishoditi uporabna dozvola prvo, kako bi se čim prije mogla organizirati nastava, a nakon toga se planira u drugoj fazi izgraditi školska sportska dvorana i spremište za mehanizaciju (SUC2) te ishoditi uporabna dozvola za drugu fazu.Stranica