Studentski dom, Petrinja

Studentski dom, Petrinja
Potprojekt se odnosi na izgradnju zgrade studentskog doma u Petrinji, čiji će kapaciteti prvenstveno biti namijenjeni Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeku u Petrinji, u kojem boravi oko 500 studenata, od kojih više od 70% živi izvan Sisačko-moslavačke županije, a čak preko 90% izvan Petrinje. Novi studentski dom imat će kapacitet od oko 70 kreveta, a osim smještajnih kapaciteta, u domu je planirana i studentska menza. S obzirom na to da veliki broj studenata putuje izvan grada, postoji velika potreba za smještajem. Do sada su (prije potresa u prosincu 2020.) studenti bili smješteni u privatnom smještaju ili su bili prisiljeni putovati iz udaljenijih mjesta. Trenutno je broj raspoloživih smještajnih jedinica za najam znatno smanjen ili ih uopće nema jer je većina objekata stradala u potresu, a rijetke smještajne jedinice koje su raspoložive i funkcionalne uglavnom se iznajmljuju građevinskim radnicima koji sudjeluju u radovima na obnovi u gradu tijekom cijele godine te se iznajmljuju po znatno višim i za studente nepristupačnim cijenama. Trenutno gotovo svi studenti koji žive izvan Petrinje svakodnevno putuju na nastavu.

Izgradnjom studentskog doma značajno će se poboljšati kvaliteta studiranja. Također, realizacija ovog projekta početak je bolje suradnje Županije i Sveučilišta, a očekuje se daljnja suradnja i uređenje Znanstveno-kulturno-obrazovnog centra u Županiji, jer će se razmatrati dovođenje novih fakulteta i programa uz postojeći Metalurški fakultet u Sisku i Učiteljski fakultet u Petrinji.

Zgrada Studentskog doma planira se graditi na k.č. 3019/5 ko Petrinja, Trg Matice Hrvatske bb, Petrinja, na dijelu čestice Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, u blizini Učiteljskog fakulteta u Petrinji.  Zemljište je u cijelosti u vlasništvu Osnovne škole, ali će se katastarska čestica na kojoj je planirana zgrada parcelirati kao zasebna čestica, sukladno prijedlogu parcelacije u glavnom projektu. Nova katastarska čestica bit će u vlasništvu Grada Petrinje. Površina novoformirane parcele bit će 2.411 m².
Na parceli  postoje ostaci (betonski temelj) spremišta za Osnovnu školu koji će se tijekom pripremnih radova srušiti. Radovi na rušenju bit će uključeni u troškovnike i ES dokumente.
Izgradnja objekta predviđena je u 4 etaže (prizemlje i tri etaže). Tlocrtne dimenzije objekta su: 45,26 m x 14,30 m. Najveća (i ukupna) visina objekta je 13,20 m. Ukupna bruto površina objekta je 1.825,48 m2.
Građevinska dozvola je ishođena u ožujku 2021. godine, s potvrdom pravomoćnosti od 03.04.2021.
Prema glavnom projektu planirane projektne aktivnosti su:
  • Pristup objektu
  • Uređenje okoliša
  • Zgrada
  • Pristupačnost
  • Zaštita od požara
  • Zaštita okoliša


Stranica